3. Atölye Okul Öncesi Dönemdeki Üstün Yetenekli Çocuklar: Özellikleri, Tanılanmaları, Eğitimleri

18 Temmuz 2016 |by iyiuygulama | 3. Atölye Okul Öncesi Dönemdeki Üstün Yetenekli Çocuklar: Özellikleri, Tanılanmaları, Eğitimleri için yorumlar kapalı | Atölyeler, Genel

adilegulsahsaranli_300

Uygulayıcı: Yrd. Doç. Dr. Adile Gülşah SARANLI

TED Üniversitesi İlköğretim Bölümü

Okul Öncesi Eğitimi Anabilim Dalı

 

Okul Öncesi Dönemdeki Üstün Yetenekli Çocuklar:  Özellikleri, Tanılanmaları, Eğitimleri

Atölye Katılımcıları İçin Koşullar

Okul öncesi öğretmenleri , idarecileri, Okul öncesi Çocuk gelişimi ve PDR bölümü 4. Sınıf öğrencileri, PDR uzmanları, Aileler

Atölye Katılımcı Sayısı: En Az 10- En Fazla 15 kişi katılabilir.

Atölye Açıklaması: Üstün yetenekli çocuğu fark etme ve gereken eğitimi sağlamada erken teşhisin öneminin giderek daha çok farkına varılmaktadır. Bununla birlikte konunun odağında sürekli gelişen ve değişen bir yapıya sahip olan okul öncesi çocuğunun bulunması, bu gelişim döneminde yapılacak müdahalelerin çok titiz şekilde ve bu alana özgü pedagojiyi göz önüne alarak planlanmasını zorunlu kılmaktadır.

Üstün yetenekliler eğitiminin her aşamasında olduğu gibi okulöncesi dönemdeki üstün potansiyelli çocuklarımızla ilgili evrensel değerlerle düşünmek ve yerel değerleri göz önüne alarak uygulamalar geliştirmek, uzun vadeli, savunulabilir ve sürdürülebilir bir üstün yetenekliler eğitim planının temelini oluşturacaktır. Tüm bu konular göz önünde bulundurularak bu atölye çalışmasında okul öncesi dönemdeki üstün yetenekli çocukların gelişimsel özelliklerinin neler olduğu, farklı gelişimlerinin değerlendirilmesinde göz önüne alınacak kriterler ve okul öncesi dönem çocuğuna verilmesi gereken eğitim ve destekler gibi konuları içerecektir.

Atölye süresi: 1,5 saat

Atölye Kayıt Ücreti: 150 TL

KEEP READING

ÜSTÜN YETENEKLİ VE ÜSTÜN ZEKALI ÇOCUK İLE YAŞAMAK

25 Nisan 2016 |by iyiuygulama | ÜSTÜN YETENEKLİ VE ÜSTÜN ZEKALI ÇOCUK İLE YAŞAMAK için yorumlar kapalı | Genel |

Prof. Dr. Ayşegül Ataman
Üstün yetenekli/zekalı çocuklar Kimdir?
Üstün yetenekli/zekalı çocuğa destek sağlayacak aile ortamı nasıl oluşabilir?
Üstün zekalı/üstün yetenekli çocukların eğitim ortamlarına yerleştirilmesi
Üstün zekalı çocuklar, özel eğitim alanının en çok göz ardı edilen ve eğitim olanaklarından yeterince yararlanamayan grubudur. Bilim, sanat alanlarındaki katkılarına, uygarlık düzeyini oluşturmadaki çabalarına karşın, kamu oyunda uygar, gelişmiş bir toplum olmanın koşulu, engelli bireylerine uygun eğitimin sağlanması ve bu bireylerin bağımsız, üretici ve topluma tam katılımı yapacak yeterliklere ulaştırmak olduğu konusunda görüş birliği bulunmaktadır. Konu üstün zekalı ve üstün yetenekli çocuklar olunca, aynı kamuoyu bu çocukların yetiştirilmesinde yeteri tepkileri gösterememektedir. Bunun en önemli nedenleri arasında bu çocuklara ilişkin ön yargıların yattığı gözlemlenmektedir. Bu ön yargıların bir kısmını şöylece sıralayabiliriz;

(daha&helliip;)

KEEP READING

Üstün Yetenekli Çocuklara Sahip Ailelere Bazı Öneriler

23 Nisan 2016 |by iyiuygulama | Üstün Yetenekli Çocuklara Sahip Ailelere Bazı Öneriler için yorumlar kapalı | Genel |

Çocuklarda sağlıklı bir gelişimin gerçekleştirilmesinde ailelerin rolü büyüktür. Genelde, sorunlu çocuklar sorunlu ailelerden geldiği gibi, sıhhatli bir şekilde gelişen çocuklar da kendi aralarında olumlu etkileşim içinde olan ve çocuk yetiştirme kurallarını doğru uygulayan sıhhatli ailelerden gelmektedir. Bu nedenle, aileler çocuk yetiştirme konusunda eğitilmelidirler. Hele yaşıtlarından farklı özellikler gösteren zekâca üstün ve yetenekli çocuklara sahip aileler, aşağıda belirtilen noktalar çerçevesinde aydınlatılmaya bir kat daha fazla gereksinim duyarlar.

(daha&helliip;)

KEEP READING

ÇOCUKÇA FELSEFENİN ARDINDA

23 Nisan 2016 |by iyiuygulama | ÇOCUKÇA FELSEFENİN ARDINDA için yorumlar kapalı | Genel |

Çocukça felsefe çocuk felsefesi değildir. Çocuklara yöneltilmiş, onları konu alan felsefece bir yaklaşımın adı değildir. Çocukça felsefe, ele aldığı sorunları, betimlemeye, yorumlamaya çabaladığı konuları, kavramları, görüşleri, anlayışları, naiv bir tutumla, sanki ilk kez görüyormuş, sanki bunlar felsefenin geçmişinde, bilimlerde, insanın binlerce yıllık yaşam deneyimlerinde yer almıyormuş gibi görme çabasıdır. Husserl Fenomenolojisine bu açıdan yakınlığı vardır; Kökten bir “paranteze alma”, epokhe söz konusu değildir, ama çocukça bakışta; çocuğun zaten epokhe yapacak deneyim birikimi yoktur.
(daha&helliip;)

KEEP READING