3. Atölye Okul Öncesi Dönemdeki Üstün Yetenekli Çocuklar: Özellikleri, Tanılanmaları, Eğitimleri

18 Temmuz 2016 |by iyiuygulama | 3. Atölye Okul Öncesi Dönemdeki Üstün Yetenekli Çocuklar: Özellikleri, Tanılanmaları, Eğitimleri için yorumlar kapalı | Atölyeler, Genel

adilegulsahsaranli_300

Uygulayıcı: Yrd. Doç. Dr. Adile Gülşah SARANLI

TED Üniversitesi İlköğretim Bölümü

Okul Öncesi Eğitimi Anabilim Dalı

 

Okul Öncesi Dönemdeki Üstün Yetenekli Çocuklar:  Özellikleri, Tanılanmaları, Eğitimleri

Atölye Katılımcıları İçin Koşullar

Okul öncesi öğretmenleri , idarecileri, Okul öncesi Çocuk gelişimi ve PDR bölümü 4. Sınıf öğrencileri, PDR uzmanları, Aileler

Atölye Katılımcı Sayısı: En Az 10- En Fazla 15 kişi katılabilir.

Atölye Açıklaması: Üstün yetenekli çocuğu fark etme ve gereken eğitimi sağlamada erken teşhisin öneminin giderek daha çok farkına varılmaktadır. Bununla birlikte konunun odağında sürekli gelişen ve değişen bir yapıya sahip olan okul öncesi çocuğunun bulunması, bu gelişim döneminde yapılacak müdahalelerin çok titiz şekilde ve bu alana özgü pedagojiyi göz önüne alarak planlanmasını zorunlu kılmaktadır.

Üstün yetenekliler eğitiminin her aşamasında olduğu gibi okulöncesi dönemdeki üstün potansiyelli çocuklarımızla ilgili evrensel değerlerle düşünmek ve yerel değerleri göz önüne alarak uygulamalar geliştirmek, uzun vadeli, savunulabilir ve sürdürülebilir bir üstün yetenekliler eğitim planının temelini oluşturacaktır. Tüm bu konular göz önünde bulundurularak bu atölye çalışmasında okul öncesi dönemdeki üstün yetenekli çocukların gelişimsel özelliklerinin neler olduğu, farklı gelişimlerinin değerlendirilmesinde göz önüne alınacak kriterler ve okul öncesi dönem çocuğuna verilmesi gereken eğitim ve destekler gibi konuları içerecektir.

Atölye süresi: 1,5 saat

Atölye Kayıt Ücreti: 150 TL

KEEP READING

2. Atölye Zeka Oyunları Temelli Kognitif Eğitim Atölyesi

5 Temmuz 2016 |by iyiuygulama | 2. Atölye Zeka Oyunları Temelli Kognitif Eğitim Atölyesi için yorumlar kapalı | Atölyeler

22

ATÖLYE ADI:  ZEK OYUNLARI TEMELLİ KOGNİTİF EĞİTİM ATÖLYESİ

EĞİTİMCİ: Yrd. Doç. Dr. Bengü TÜRKOĞLU

Necmettin Erbakan Üniversitesi İlköğretim Bölümü

Okul Öncesi Eğitimi Anabilim Dalı

ATÖLYE AMACI: Çocuklara  oyunlar vasıtasıyla öğretemeyeceğimiz hiçbir bilgi yoktur. Zekâ Oyunları, başta bilişsel gelişim olmak üzere bireyin tüm gelişim alanları üzerinde olumlu etkilere sahiptir. Çocukların hayata açılan penceresi olan oyunlar vasıtasıyla onların strateji geliştirme, akıl yürütme, yaratıcılık, planlama, eleştirel düşünme, dikkat, görsel algı, ayırt etme, dil-sayı kavramı, hafıza, konsantrasyon ve şekil-uzay becerilerinde; bunun yanı sıra rekabet, yenilgiyi kabullenme, sebat, karar verme, ileriyi görme, motivasyon, girişimcilik, özgüven gibi tutum ve davranışlarında pozitif yönde gelişmeler sağlanabilir. Bu bilgiler ışığında katılımcılar atölye eğitimi sonrasında Zekâ Oyunlarına yönelik farklı bir bakış açısı kazanacaklardır.

EĞİTİM İÇERİĞİ:

 • Oyun ve Gelişim Alanları
 • Eğitimde Zekâ Oyunları
 • Zekâ Oyunlarının Hedef Becerileri
 • Zekâ Oyunları ve Bilişsel Gelişim ile İlgili Bilimsel Çalışmalar
 • Zekâ Oyunları ve Diğer Gelişim Alanları ile İlgili Bilimsel Çalışmalar
 • Farklı Eğitim Kademeleri için Farklı Alt Boyutlarda Bireysel Zekâ Oyun Uygulamaları
 • Farklı Eğitim Kademeleri için Farklı Alt Boyutlarda Grup Zekâ Oyun Uygulamaları

KATILIMCI NİTELİKLERİ:

 • Okul öncesi öğretmenleri,
 • İlkokul öğretmenleri,
 • Ortaokul öğretmenleri,
 • Lise öğretmenleri,
 • Çocuklara Zekâ Oyunları Temelli Kognitif Eğitim vermek isteyen öğretmenler,
 • Zekâ Oyunları Temelli Kognitif Eğitim Programına ilgi duyan üniversite öğrencileri,
 • Çocukları ile nitelikli zaman geçirmek isteyen ebeveynler,
 • Çocuklarla nitelikli zaman geçirmek isteyen eğitimciler ve gönüllüler,
 • Zekâ Oyunları Temelli Kognitif Eğitim Programına ilgi duyan herkes katılabilir.

 

KATILIMCI SAYISI: En az: 8 kişi   En fazla: 24 kişi

SÜRE: 4 saat

Katılım Durumuna göre 2 ve 3 Eylül 2016 tarihlerinde 2 farklı grup oluşturulabilecektir.

KAYIT ÜCRETİ: 150 TL

KEEP READING

1. Atölye STEM Öğretmen Eğitimi Atölyesi

30 Mayıs 2016 |by iyiuygulama | 1. Atölye STEM Öğretmen Eğitimi Atölyesi için yorumlar kapalı | Atölyeler | , , ,

Uygulayıcı Yrd. Doç. Dr. Devrim AKGÜNDÜZ

İstanbul Aydın Üniversitesi Eğitim Fakültesi Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölüm Başkanı

Atölye Kayıt Ücreti 150 TL

STEM ATÖLYESİ İÇERİĞİ

6 SAATLİK PROGRAMDA

STEM Eğitimi nedir?

STEM Eğitimi Tarihçesi

STEM Eğitiminde Öğrenme Modelleri

STEM Eğitimi Entegrasyonu-1: Etkinlik ve ders planı hazırlama

STEM Eğitimi Entegrasyonu-1: Etkinlik ve aktivite hazırlama

KAYIT İÇİN TIKLAYIN

KEEP READING

ÜSTÜN YETENEKLİ VE ÜSTÜN ZEKALI ÇOCUK İLE YAŞAMAK

25 Nisan 2016 |by iyiuygulama | ÜSTÜN YETENEKLİ VE ÜSTÜN ZEKALI ÇOCUK İLE YAŞAMAK için yorumlar kapalı | Genel |

Prof. Dr. Ayşegül Ataman
Üstün yetenekli/zekalı çocuklar Kimdir?
Üstün yetenekli/zekalı çocuğa destek sağlayacak aile ortamı nasıl oluşabilir?
Üstün zekalı/üstün yetenekli çocukların eğitim ortamlarına yerleştirilmesi
Üstün zekalı çocuklar, özel eğitim alanının en çok göz ardı edilen ve eğitim olanaklarından yeterince yararlanamayan grubudur. Bilim, sanat alanlarındaki katkılarına, uygarlık düzeyini oluşturmadaki çabalarına karşın, kamu oyunda uygar, gelişmiş bir toplum olmanın koşulu, engelli bireylerine uygun eğitimin sağlanması ve bu bireylerin bağımsız, üretici ve topluma tam katılımı yapacak yeterliklere ulaştırmak olduğu konusunda görüş birliği bulunmaktadır. Konu üstün zekalı ve üstün yetenekli çocuklar olunca, aynı kamuoyu bu çocukların yetiştirilmesinde yeteri tepkileri gösterememektedir. Bunun en önemli nedenleri arasında bu çocuklara ilişkin ön yargıların yattığı gözlemlenmektedir. Bu ön yargıların bir kısmını şöylece sıralayabiliriz;

(daha&helliip;)

KEEP READING

Üstün Yetenekli Çocuklara Sahip Ailelere Bazı Öneriler

23 Nisan 2016 |by iyiuygulama | Üstün Yetenekli Çocuklara Sahip Ailelere Bazı Öneriler için yorumlar kapalı | Genel |

Çocuklarda sağlıklı bir gelişimin gerçekleştirilmesinde ailelerin rolü büyüktür. Genelde, sorunlu çocuklar sorunlu ailelerden geldiği gibi, sıhhatli bir şekilde gelişen çocuklar da kendi aralarında olumlu etkileşim içinde olan ve çocuk yetiştirme kurallarını doğru uygulayan sıhhatli ailelerden gelmektedir. Bu nedenle, aileler çocuk yetiştirme konusunda eğitilmelidirler. Hele yaşıtlarından farklı özellikler gösteren zekâca üstün ve yetenekli çocuklara sahip aileler, aşağıda belirtilen noktalar çerçevesinde aydınlatılmaya bir kat daha fazla gereksinim duyarlar.

(daha&helliip;)

KEEP READING

ÇOCUKÇA FELSEFENİN ARDINDA

23 Nisan 2016 |by iyiuygulama | ÇOCUKÇA FELSEFENİN ARDINDA için yorumlar kapalı | Genel |

Çocukça felsefe çocuk felsefesi değildir. Çocuklara yöneltilmiş, onları konu alan felsefece bir yaklaşımın adı değildir. Çocukça felsefe, ele aldığı sorunları, betimlemeye, yorumlamaya çabaladığı konuları, kavramları, görüşleri, anlayışları, naiv bir tutumla, sanki ilk kez görüyormuş, sanki bunlar felsefenin geçmişinde, bilimlerde, insanın binlerce yıllık yaşam deneyimlerinde yer almıyormuş gibi görme çabasıdır. Husserl Fenomenolojisine bu açıdan yakınlığı vardır; Kökten bir “paranteze alma”, epokhe söz konusu değildir, ama çocukça bakışta; çocuğun zaten epokhe yapacak deneyim birikimi yoktur.
(daha&helliip;)

KEEP READING