3. Atölye Okul Öncesi Dönemdeki Üstün Yetenekli Çocuklar: Özellikleri, Tanılanmaları, Eğitimleri

Üstün Zekalı ve Üstün Yetenekli Çocukların Eğitiminde İyi Uygulamalar Çalıştayı > Atölyeler > 3. Atölye Okul Öncesi Dönemdeki Üstün Yetenekli Çocuklar: Özellikleri, Tanılanmaları, Eğitimleri

3. Atölye Okul Öncesi Dönemdeki Üstün Yetenekli Çocuklar: Özellikleri, Tanılanmaları, Eğitimleri

18 Temmuz 2016 | iyiuygulama | Atölyeler, Genel

adilegulsahsaranli_300

Uygulayıcı: Yrd. Doç. Dr. Adile Gülşah SARANLI

TED Üniversitesi İlköğretim Bölümü

Okul Öncesi Eğitimi Anabilim Dalı

 

Okul Öncesi Dönemdeki Üstün Yetenekli Çocuklar:  Özellikleri, Tanılanmaları, Eğitimleri

Atölye Katılımcıları İçin Koşullar

Okul öncesi öğretmenleri , idarecileri, Okul öncesi Çocuk gelişimi ve PDR bölümü 4. Sınıf öğrencileri, PDR uzmanları, Aileler

Atölye Katılımcı Sayısı: En Az 10- En Fazla 15 kişi katılabilir.

Atölye Açıklaması: Üstün yetenekli çocuğu fark etme ve gereken eğitimi sağlamada erken teşhisin öneminin giderek daha çok farkına varılmaktadır. Bununla birlikte konunun odağında sürekli gelişen ve değişen bir yapıya sahip olan okul öncesi çocuğunun bulunması, bu gelişim döneminde yapılacak müdahalelerin çok titiz şekilde ve bu alana özgü pedagojiyi göz önüne alarak planlanmasını zorunlu kılmaktadır.

Üstün yetenekliler eğitiminin her aşamasında olduğu gibi okulöncesi dönemdeki üstün potansiyelli çocuklarımızla ilgili evrensel değerlerle düşünmek ve yerel değerleri göz önüne alarak uygulamalar geliştirmek, uzun vadeli, savunulabilir ve sürdürülebilir bir üstün yetenekliler eğitim planının temelini oluşturacaktır. Tüm bu konular göz önünde bulundurularak bu atölye çalışmasında okul öncesi dönemdeki üstün yetenekli çocukların gelişimsel özelliklerinin neler olduğu, farklı gelişimlerinin değerlendirilmesinde göz önüne alınacak kriterler ve okul öncesi dönem çocuğuna verilmesi gereken eğitim ve destekler gibi konuları içerecektir.

Atölye süresi: 1,5 saat

Atölye Kayıt Ücreti: 150 TL